श्री कृष्ण चालीसा – SRI KRISHAN CHALISA

श्री कृष्ण चालीसा – SRI KRISHAN CHALISA ||दोहा|| बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिम्ब फल, नयन कमल अभिराम॥१ पूर्ण इन्द्र, अरविन्द मुख, पीताम्बर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचन्द्र महाराज॥२